Wystawa Eastreet 4 – oprowadzanie kuratorskie

Eastreet to jedna z największych inicjatyw promujących fotografię Europy Wschodniej – do udziału we wszystkich edycjach zgłoszono łącznie ponad 30 tys. fotografii od autorów z całego świata.

Blisko 11 tys. zdjęć zgłoszono do czwartej edycji Eastreet. Spośród nich, zespół kuratorów, wybrał 100 fotografii wykonanych w 20 krajach przez autorów z całego świata. Wybrane zdjęcia zostały zaprezentowane w formie wystawy i specjalnej publikacji.

"Kolejny raz pragniemy przyjrzeć się człowiekowi w przestrzeni publicznej krajów (szeroko rozumianej) Europy Wschodniej, poprzez niepozowane, spontaniczne zdjęcia, dokumentujące unikalne momenty, idee czy symbole. Zdjęcia, które być może pozwolą nam wizualnie opisać region, spojrzeć na Europę Wschodnią ponad stereotypami, granicami i różnicami, a jednocześnie zdefiniować ją, pokazać jej obecny stan i unikalne cechy. Celem Eastreet jest wspólne stworzenie złożonego i zróżnicowanego portretu regionu w formie zbiorowej wystawy i publikacji."

Więcej informacji na eastreet.eu

Zapisy na oprowadzanie kuratorskie

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.